Parlement machtigt regering om NV op te zetten

Parlement machtigt regering om NV op te zetten

De wet houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschap Suriname Investment Enterprise NV (Machtigingswet Suriname Investment Enterprise NV.) is op 15 april 2021 aangenomen met dertig stemmen voor en veertien stemmen tegen.

Deze wet is een ontwerpwet van de regering en is ingediend op 10 maart 2021 bij De Nationale Assemblée (DNA).

De commissie van rapporteurs bestaat uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien (Vz), drs. Rabin Parmessar, Chuanrui Wang LL.B, mr. Ebu Jones, Kishan Ramsukul, drs. Ronny Asabina, en Josafath Kanape.

Deze wet heeft tot strekking om de Regering in overeenstemming met artikel 32 lid 4 jo. artikel 32 lid 7 van de Comptabiliteitswet 2019 (S.B. 2019, no. 98) te machtigen tot oprichting van een naamloze vennootschap met de naam Suriname Investment Enterprise NV.

DNA-voorzitter Marinus Bee MSc. LL.B noemt de behandeling van de wet een zware bevalling. Hij zegt dat het parlement haar werk heeft gedaan. Nu ligt het aan de regering om verder te gaan. “Het parlement geeft u (de regering…red) toestemming om uw beleid voort te zetten. Zoals afgesproken zullen we evaluatie momenten hebben, want een wet kan nooit waterdicht zijn”, zegt parlementsvoorzitter Bee.

<< Terug naar berichten