• Home
  • Nieuws
  • Parlement krijgt presentatie over seksuele adolescentie en reproductieve gezondheid

Parlement krijgt presentatie over seksuele adolescentie en reproductieve gezondheid

Parlement krijgt presentatie over seksuele adolescentie en reproductieve gezondheid

In de vergaderzaal van De Nationale Assemblée is op donderdag 18 april een presentatie gehouden door Judith Brielle, liasonofficer bij het United Nations Population Fund (UNFPA) of wel het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties. Het evenement werd bijgewoond door leden van het parlement, vertegenwoordigers van verschillende organisaties en belanghebbenden op het gebied van jeugdontwikkeling en gezondheid.

Tijdens de presentatie werden de belangrijkste punten van de Adolescent Health Strategy Suriname belicht, met nadruk op de doelstellingen, strategieën en uitdagingen bij het bevorderen van de gezondheid van adolescenten in het land. Daarnaast werden de bevindingen van de MILENA Study gepresenteerd, waarbij speciale aandacht werd besteed aan de socio-economische gevolgen van tienerzwangerschappen en vroeg moederschap voor zowel de betrokken jongeren als de samenleving als geheel.

Inzichten

Enkele belangrijke inzichten die tijdens de presentatie naar voren kwamen, zijn onder meer:

1. De noodzaak van een integrale benadering van de gezondheid van adolescenten, waarbij niet alleen wordt gekeken naar medische aspecten, maar ook naar sociale, economische en culturele factoren.

2. Het belang van het betrekken van jongeren bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en programma's die van invloed zijn op hun gezondheid en welzijn.

3. De dringende behoefte aan gerichte interventies om tienerzwangerschappen te voorkomen en ondersteuning te bieden aan adolescente moeders om hun kansen op een gezonde en succesvolle toekomst te vergroten.

4. De rol van verschillende belanghebbenden zoals overheden, maatschappelijke organisaties, gezondheidszorginstellingen en onderwijsinstellingen, bij het realiseren van positieve veranderingen op het gebied van adolescentengezondheid.

Discussie

Na afloop van de presentatie vond een levendige discussie plaats, waarbij deelnemers ideeën en suggesties uitwisselden voor mogelijke interventies en samenwerkingsverbanden om de doelstellingen van de Adolescent Health StrategySuriname te verwezenlijken en de bevindingen van de MILENA Study aan te pakken.

Het evenement benadrukte het belang van samenwerking en gezamenlijke inspanningen om de gezondheid en het welzijn van adolescenten in Suriname te verbeteren. Het is nu aan alle betrokken partijen om deze inzichten om te zetten in concrete acties die een positieve impact kunnen hebben op het leven van jongeren in het land.

<< Terug naar berichten