Parlement in dialoog met IMF-delegatie

Parlement in dialoog met IMF-delegatie

Een afvaardiging van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) onder leiding van Anastasia Guscina heeft op vrijdag 10 mei 2024 ter afronding van het bezoek aan Suriname een bespreking gehad met het parlement. Het is de zesde beoordeling van het herstelplan.

Er zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd met de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee MSc. LL.B, de vicevoorzitter drs. Dew Sharman, de fractieleiders en andere leden van het parlement. Tijdens een presentatie verzorgd door Steven Ishwardat, medewerker bij Internationale Betrekkingen van het parlement, is er een overzicht gegeven van financiële wetten die zijn aangenomen en die nog moeten worden behandeld.

Er is verder ook aangegeven dat er op de tweede dag van de Academische Week aandacht is besteed aan de Nationaal Risico Analyse-wetten die dit jaar in behandeling en aangenomen moeten worden.

Door het IMF is opgemerkt dat de inkomsten uit de belastingen en andere financiële bronnen blijken te zijn afgenomen. Hierdoor heeft het land te weinig inkomsten, terwijl de uitgaves toenemen.

Het IMF-programma zou in eerste instantie dit jaar aflopen, maar is met een kwartaal verlengd tot maart 2025. Volgens het IMF moet Suriname een reserve van 3,5 procent op de staatsbegroting bouwen om zodoende zelfstandig de schulden af te lossen en het financieel huishouden zelf draaiende te houden.

Nadat het IMF-programma is afgelopen zal er geen begrotingssteun meer komen. Indien Suriname de reserve van 3,5 procent op de begroting niet kan realiseren dan is het programma gefaald.

Het IMF heeft tijdens het bezoek aan het parlement speciaal aandacht gevraagd voor maatregelen ter bevordering van de economische stabiliteit en de aanpak van corruptie. In februari 2024 is de stand van zaken van het programma “Extended Fund Facility” bekeken, waarbij er een overzicht van goedgekeurde financiële wetten is gepresenteerd door de substituut-griffier van het parlement, Naresh Algoe MPA LL.B.

<< Terug naar berichten