• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe vergaderzaal moet er binnen een jaar staan

Nieuwe vergaderzaal moet er binnen een jaar staan

Nieuwe vergaderzaal moet er binnen een jaar staan

De nieuwe vergaderzaal en de daarbij horende ruimtes moet, volgens de bouwplanning,  binnen een jaar staan op het terrein aan de Grote Combeweg en de Henk Aaronstraat. Vidjai Doerga Misier, directeur bij het ministerie van Openbare Werken (OW), heeft namens de OW-minister het bouwcontract ondertekend met aannemer Shailes Jankie. Dit heeft op donderdag 21 september 2023 plaatsgevonden bij De Nationale Assemblée, in aanwezigheid van waarnemend voorzitter, drs. Dew Sharman, Mahinderkoemar Jogie, voorzitter van de commissie Nieuwbouw DNA en de griffier, Ruth de Windt.

De waarnemend voorzitter zegt dat het gebouw van het parlement, fysiek het symbool is van de democratie, maar dat de ziel van de organisatie nog ontbreekt in het nieuw gebouw. Het parlement zal tijdens de suppletoire begroting aandringen dat er geld wordt vrijgemaakt voor dit project. Sharman zegt dat geld een uitdaging is, maar geen bottleneck mag zijn die leidt tot vertraging van dit project. “Ik ga vanuit het goede en hoop dat elke verantwoordelijkheid die bij elke actor ligt, zijn verantwoordelijkheid op de juiste wijze gaat uitvoeren, want daarvan hangt het succes af”, redeneert de waarnemend voorzitter.

Op 9 oktober 2023 zal de start formeel worden ingeluid met de regeringsleiders en het parlement als getuige. Commissievoorzitter Jogi zegt dat er een target is gesteld, waarmee er geen grappen wordt gemaakt. Doerga Misier is het daarmee eens. De directeur is er zeker van dat de vergaderzaal gebruiksklaar wordt opgeleverd binnen de afgesproken tijd. “Er is gevraagd om het binnen een jaar af te maken en we gaan het doen”, verzekert de aannemer, Shailes Jankie.

Derrick Emanuels, directievoerder van het project is belast met de naleving van het contract. Aan de opdrachtgever, in deze het ministerie van Openbare Werken, zal de directievoerder heel strak en gedetailleerd verslag doen over het verloop van de bouw. “We willen de beste kwaliteit en willen graag dat de fundering er staat voor de regentijd aanbreekt”, zegt Emanuels aan de aannemer.

<< Terug naar berichten