• Home
  • Nieuws
  • Nederlandse afgevaardigde gaat in dialoog met mensenrechten commissie in DNA

Nederlandse afgevaardigde gaat in dialoog met mensenrechten commissie in DNA

Nederlandse afgevaardigde gaat in dialoog met mensenrechten commissie in DNA

Frédérique de Man heeft met de commissie Mensenrechten in De Nationale Assemblée gesproken over het traject dat ingezet moet worden na de excuses van Nederland op 19 december 2022 voor het slavernij verleden. Het gesprek heeft plaatsgevonden op donderdag 23 maart 2023.                            

De Man zegt dat er middels dialoog gekeken zal worden hoe het slavernijverleden een plaatst te geven in de maatschappij. Zij is oud diplomaat en heeft mandaat gehad van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland om de gesprekken te voeren. Er is thans een ministeriele stuurgroep en het zou kunnen dat er een nationale coördinator wordt aangewezen door Nederland. Reint Vogelaar, eerste ambassadesecretaris was ook aanwezig bij het gesprek. De oud diplomaat heeft aangegeven dat de belangstelling vanuit de tweede kamer groot is. Er bestaat momenteel ook een grote druk over hoe er nu invulling zal worden gegeven aan het volgend traject.

Drs. Dew Sharman, voorzitter van de Mensenrechten commissie zegt dat de excuses door Nederland zijn aangeboden, maar dat er nog steeds moet worden stilgestaan welk traject moet worden ingezet om de excuses te accepteren. “Mensenrechten schending benadert niet alleen het slavernij verleden maar ook het koloniaal verleden, ander is het traject is dan onvolledig”, deelt Sharman zijn visie.

De commissievoorzitter krijgt bijval van lid drs. Soewarto Moestadja. Hij is van mening dat het slavernij verleden en de periode van contract arbeid niet te vergelijken zijn, maar dat het toch duurzamer is om naar het koloniaal verleden van Suriname in zijn geheel te kijken.

Mr. Patrick Kensenhuis heeft informatie gevraagd over de besteding van de 200 miljoen euro. De Man legt uit dat een deel van het geld besteedt zal worden aan initiatieven die komen uit het dialoog. Een ander deel zal worden uitgegeven aan onder andere een museum over de slavernij en het wijzigen van het curriculum in het onderwijs om zodoende het slavernij verleden meer te belichten in Nederland.

Mr. Ebu Jones LL.B is benieuwd naar de beweeg redenen van het voormalig moederland om excuses aan te bieden. “Heeft het te maken met spijtbetuiging of is het de bedoeling om rust te brengen in Nederland onder de allochtonen”, vroeg hij aan de afgevaardigden. Hij is van mening dat een holistische benadering met een duurzaam karakter beter is dan een eenmalige donatie.

De man sloot af door te zeggen dat ze mandaat heeft gehad om gesprekken te voeren over het slavernij verleden. In haar rapportage naar haar opdrachtgever zal ze de visie van Suriname over het koloniaal verleden wel opnemen.

<< Terug naar berichten