• Home
  • Nieuws
  • Medewerkers DNA lopen stage bij Tweede Kamer der Staten Generaal

Medewerkers DNA lopen stage bij Tweede Kamer der Staten Generaal

Medewerkers DNA lopen stage bij Tweede Kamer der Staten Generaal

Ten behoeve van de capaciteitsversterking van De Nationale Assemblée (DNA) in het algemeen en in het bijzonder de wetgevingsfunctie en de wetgevingsunit in oprichting lopen vijf medewerkers van het Surinaams parlement van 11 tot en met 30 september 2023 stage bij De Tweede Kamer. Dit idee komt mede voort uit een gesprek tussen de twee voorzitters van de bovengenoemde parlementen.

Tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer op 21 maart 2021 heeft de voorzitter van de DNA onder meer gesproken over de interparlementaire samenwerking tussen Nederland en Suriname. In dit kader is ook de mogelijkheid besproken van een stage/werkbezoek van medewerkers van DNA bij de Tweede Kamer.

Het doel van deze stage is dat de medewerkers van de DNA:

1. vertrouwd raken met de werksystemen binnen de ambtelijke ondersteuning van de Tweede Kamer, kennis opdoen van de rapportagesystemen en voortgangscontrole binnen de ambtelijke ondersteuning van het parlementaire wetgevingswerk, kennis en ervaring opdoen van wetgevings- en communicatieprocessen, kwaliteitszorg en het in teamverband uitvoeren van vergelijkend onderzoek, mede gericht op kennisoverdracht binnen de ambtelijke organisatie en de wetgevingsunit van de DNA;

2. beter begrip en kennis van parlementaire werksystemen en versterking van individuele professionele vaardigheden, vaardigheid in het werken in teams, kennisoverdracht binnen de eigen ambtelijke organisatie, alsmede het vergaren van inzichten betreffende de organisatie en taken voor de opzet van een wetgevingsunit binnen de DNA.

Beoogde resultaten

1. Institutionele versterking van de DNA.

Het stage/trainingsproject is erop gericht de Surinaamse deelnemers kennis en ervaring te laten opdoen met de organisatie en het functioneren, doelstellingen, werkmethoden en -processen van de ambtelijke ondersteuning der Tweede Kamer en deze te toetsen aan de eigen parlementaire werksystemen van de DNA, ter verbetering van efficiency en versterking van het democratisch wetgevingsproces.

2. Operationalisering Wetgevingsunit.

Ter versterking vande DNA in de uitvoering van zijn kerntaak als wetgevende macht is het de bedoeling om op korte termijn een afzonderlijke wetgevingsunit op te richten, aangezien complexe wetgevings- en overige juridische producten en verzoeken om advies vanuit de DNA fors toenemen. Hierbij wordt een beroep gedaan op goede wetgeving technische- en juridische kennis en vaardigheden.

De deelnemers aan de stage zijn:

- mr. Agatha Ramdass, substituut-griffier (Delegatieleider);

- Ester Jordan, commissie assistent MPA BSc. (commissiegriffier);

- Geertruida Loseng MBA BA, hoofd afdeling Communicatie en Informatie;

- mr. Ravin Ramdaras, jurist (afdeling Juridische Ondersteuning);

- mr. Clyde Soetodirijo MLLS, jurist (afdeling Juridische Ondersteuning), beoogd coördinator/hoofd wetgevingsunit in oprichting.

De reis en verblijfkosten van de delegatie zijn bekostigd door de Tweede Kamer.

<< Terug naar berichten