• Home
  • Nieuws
  • Laten wij elkaar omarmen en de Almatige vragen om te schragen

Laten wij elkaar omarmen en de Almatige vragen om te schragen

Geen woord kan omschrijven, hoe ontdaan ik me in de hoedanigheid van DNA-voorzitter voel, wanneer ik geconfronteerd word, met onvoorziene omstandigheden, die aan hardwerkende Surinamers, in de bloei van hun leven uit ons midden worden weggerukt. Mijn oprechte deelneming gaat uit naar het nageslacht, de moeders, partners en alle nabestaanden en vrienden van deze landgenoten, die gisteren het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen.

Het is hoogst penibel te noemen, dat juist diegenen, die met gevaar voor eigen leven, hun uiterste best deden een menswaardig bestaan voor zichzelf en hun dierbaren te creëren op zo een mensonterende wijze aan hun einde moesten komen.

Als voorzitter van De Nationale Assemblée onderken ik geenszins, dat het schort aan adequate wet- en regelgeving die samenhangt deze branche, die door menigeen wordt beschouwd als een standvastige uitkomst voor financiële complicaties. Dus is het thans de hoogste tijd, dat het geacht college, waar ik leiding aan geef zich op korttermijn buigt over deze materie, zodat de gehele Surinaamse natie erbij gebaat is.

Tot slot condoleer ik allen, die zich verbonden voelen met de hartzeer, waarmee allen die een geliefde moeten missen na deze onfortuinlijke gang van het lot.

Laten we elkaar omarmen en de Almachtige vragen ons te schragen in deze droeve dagen, opdat wij tezamen deze nationale ramp te boven komen en kunnen werken aan een strategieën die elke Srananman geeft, wat hem rechtens toekomt. Opo kondreman, un opo, bikasi wi mu’ seti kondre bun. Sterkte aan u allen.

 

Marinus Bee

<< Terug naar berichten