• Home
  • Nieuws
  • Kerstboodschap: Rust en vrede bewaren om ons te richten op de ontwikkeling van een harmonieus Suriname

Kerstboodschap: Rust en vrede bewaren om ons te richten op de ontwikkeling van een harmonieus Suriname

Kerstboodschap: Rust en vrede bewaren om ons te richten op de ontwikkeling van een harmonieus Suriname

Als voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), wil ik u allen vreugdevolle feestdagen toewensen in deze bijzondere periode van het jaar, die zich ervoor leent om te reflecteren op wat is geweest.

De uiteenlopende uitdagingen, waar wij allen mee worden geconfronteerd, bereikten in februari en april een dusdanige climax in ons land, waardoor verdere dialoog bijna zinloos leek. Ook in de maand november kregen we als natie een bittere pil te verwerken, die bij velen nog een wrange nasmaak heeft achtergelaten.

Gelukkig heeft dit haast voorbije jaar ons ook opnieuw doen beseffen, dat wij als natie zeker uniek zijn, omdat het Parlement heeft getoond te beschikken over onwankelbare eenheid en één vuist kan maken om het nationaal belang te dienen.

De wijzigingen in de Grondwet en de Kiesregeling van ons land, kwamen tot stand door de gezamenlijke inspanning van zowel de oppositie als coalitie, wat we bijna als unicum kunnen optekenen. Het zou als inspiratie kunnen dienen voor de hele wereld, dat wanneer het nationaal belang aan de orde is, wi sa feti gi Sranan.

Ook de mooie successen van onze Surinaamse sporters mag ik niet vergeten te noemen, alsook het feit dat in ons land nog steeds de trias politica wordt gehandhaafd, die gerechtigheid beoogt, waardoor voor eenieder de mogelijkheid bestaat, rendement te halen uit gepleegde inzet.

In de hoedanigheid van DNA-voorzitter voel ik mij verantwoordelijkheid u allen op te roepen, niet alleen de rust, maar zeker ook de vrede te bewaren en u vooral te richten op de ontwikkeling van een harmonieus Suriname.

Tot slot spreek ik als eerste onder de gelijken de hoop uit, dat deze feestdagen voor u in het teken zullen staan van liefde en gezamenlijk welzijn, waardoor we samen vooruit kunnen kijken naar een toekomst vol mogelijkheden en kansen voor ons en Mama Sranan.

Vrolijk Kerst en een bezinningsvolle jaarwisseling aan u allen toegewenst.

 

De Voorzitter van De Nationale Assemblée

 

M. Bee, MSc., LL.B

<< Terug naar berichten