• Home
  • Nieuws
  • Gezamenlijke vakbonden kloppen aan bij DNA inzake BTW

Gezamenlijke vakbonden kloppen aan bij DNA inzake BTW

Gezamenlijke vakbonden kloppen aan bij DNA inzake BTW

De gezamenlijke vakbonden eisen dat de regering de uitvoering van de BTW-wet, voornamelijk de heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen onmiddellijk wordt stopgezet. Dit hebben ze middels een petitie bekend gemaakt aan het parlement op donderdag 9 november 2023.

De petitie is in ontvangst genomen door de voorzitter van De Nationale Assemblée, Marinus Bee MSc. LL.B. De petitie is tot stand gekomen na de verschillende vertegenwoordigers van de vakcentrales en vakorganisaties te hebben gehoord op woensdag 8 november.
De petitionarissen zijn van mening dat de maatregelen die de regering treft onder het mom van herstellen van de economie enorm kostenverhogend zijn, waardoor de koopkracht van het loon niet meer toereikend is om te kunnen voorzien in het levensonderhoud. Verder geven zij aan dat de BTW geen eerlijke en rechtvaardige spreiding van belastinginning is.

De vakbonden zullen per onmiddellijk vakbonsdmiddelen inzetten om de stopzetting en het terugdraaien van de BWT-maatregelen af te dwingen. Dit zal niet ophouden tot de regering de eisen heeft ingewilligd.

Voorzitter Bee zei dat wetgeving een aangelegenheid is van het parlement en de regering. “Als delen van de samenleving daarmee problemen hebben, dan moeten we samen kijken. We hebben begrepen dat er voorstellen zijn. We staan er voor open om samen naar die voorstellen te kijken samen met de regering” reageert de parlementsvoorzitter op de petitie.

Hij roept op om in dialoog te blijven om zo snel mogelijk te komen tot een gedegen oplossing voor alle partijen. Naast de voorzitter, waren ook de vicevoorzitter, drs. Dew Sharman en andere aanwezig toen de petitie werd voorgelezen en overhandigd.

Klik hier om de volledige petitie te lezen.

<< Terug naar berichten