• Home
  • Nieuws
  • Elke vorm van molest op de werkvloer is onaanvaardbaar en in strijd met de fundamentele principes van gelijkheid en respect

Elke vorm van molest op de werkvloer is onaanvaardbaar en in strijd met de fundamentele principes van gelijkheid en respect

Elke vorm van molest op de werkvloer is onaanvaardbaar en in strijd met de fundamentele principes van gelijkheid en respect

Als voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) wil ik op deze bijzondere dag een boodschap delen, die ons ervan doordrongen moet laten zijn, dat gendergelijkheid mogelijk de belangrijkste kracht is, als men ongekende hoogten wil bereiken. Vanaf ik leiding geef aan dit eerbiedwaardige orgaan, is het mij duidelijk, dat een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin mannen en vrouwen gelijke kansen en rechten genieten, haast alles mogelijk maakt.

Als natie hebben we ons gecommitteerd aan het bevorderen van de rechten van vrouwen in alle lagen van de samenleving, wat te vertalen is naar de aanname van de navolgende wetten: ‘Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid’, ‘Wet Gelijke Behandeling Arbeid’, ‘Wet Bestrijding Huiselijk Geweld’ en ‘Wet Arbeidsbescherming Gezin’, die een solide basis vormen en onze inzet voor het waarborgen van gelijke kansen en het creëren van een respectvolle werkomgeving voor vrouwen aandikken.

Hoewel er veel werk aan de totstandkoming van een wet voorafgaat, gebiedt eerlijkheid me, dat het de hoogste tijd is voor het parlement om na te gaan, welke wetten thans aanvulling, dan wel aanpassingen vereisen, om te voldoen aan de hedendaagse constellatie.

Elke vorm van molest op de werkvloer alsook de privésfeer is onaanvaardbaar en in strijd met de fundamentele principes van gelijkheid en respect. Ik voel me daarom vrijwillig verplicht, om iedereen, ongeacht het geslacht, niet alleen de ruimte, maar ook de vrijheid te bieden om het volledige potentieel te benutten.

Namens DNA spreek ik de hoop uit, dat de lofbetuigingen, die we vandaag zullen uiten naar de vrouwen om ons heen, niet slechts voor deze dag gelden en wij, de mannen, morgen weer vervallen in onze superieure houding en gedragingen, want wij allen zijn kinderen van Moeder Aarde.

In de hoedanigheid van DNA-voorzitter zal ik altijd alle initiatieven ondersteunen, die streven naar gelijkheid en respect op elk niveau. Meki wi tan warderi den dya dya uma fu Mama Sranan!

De voorzitter van De Nationale Assemblée,

Marinus Bee

<< Terug naar berichten