DNA wijzigt Kiesregeling en Grondwet

DNA wijzigt Kiesregeling en Grondwet

Met een absolute meerderheid van 46 algemene stemmen is de Kiesregeling gewijzigd op vrijdag 13 oktober 2023. Door een omissie is de Grondwet vrijdag niet in stemming gebracht, maar wel op maandag 16 oktober en is goedgekeurd met algemene 45 stemmen.

De initiatiefvoorstellen zijn op 21 augustus 2023 ingediend door drs. Asiskumar Gajadien, Obed Kanape, drs. Rabindre Parmessar, dr. Gregory Rusland en drs. Ronny Asabina.

Vanwege het door het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname onverbindend verklaren van de artikelen 9 jo. 24 van de Kiesregeling was noodzakelijk de grondwet en kiesregeling te wijzigen. Voor deze wijziging was er gekwalificeerde meerderheid (minimaal 34 stemmen) nodig.

Het proces tot wijziging van de Grondwet en de Kiesregeling was onder een tijdsdruk, omdat de voorbereidingen van de verkiezingen in 2025 tijdig moeten kunnen starten. Om die reden worden de wijzigingsvoorstellen van de Grondwet beperkt tot het op dit moment hoogstnoodzakelijke.

De twee wetten zijn voorbereidt door de volgende leden; drs. Dew Sharman, ir. Stephen Tsang, Edgar Sampie, mr. Patrick Kensenhuis, Cedric van Samson, drs. Patricia Etnel MPA, Evert Karto, Remi Kanapé en Mahinderkoemar Jogi.

Commissievoorzitter Sharman zegt dat is gebleken dat ook op moeilijke momenten het parlement met dialoog en consensus door de materie heen is gekomen. “Wij glunderen allemaal met het bereikte resultaat, maar ook om de wijze waarop het tot stand is gekomen”.

“Het komt niet voor dat we met 46 leden vóór stemmen. Financiële- en belastingwetten, zouden ook met de gekwalificeerde meerderheid moeten worden aangenomen. Dat dwingt tot samenwerking”, zegt initiatiefnemer Parmessar

Initiatiefnemer Gajadien zegt geen moment getwijfeld te hebben over het bereikte resultaat. Met de goedkeuring van de wetten komen de aspiraties van de samenleving goed tot uiting.

“We staan als samenleving voor hele grote ontwikkelingen voor de komende jaren. We hopen in staat te zullen zijn om het volk te brengen naar een ontwikkeling en situatie die ze werkelijk verdient. Een van de voorwaarden daartoe is de manier hoe we onze vertegenwoordigers kiezen”, zegt initiatiefnemer Rusland.

 “We vangen aan met een nieuw begin. Als het nieuw is, is het mooi en nieuwe bezems vegen schoon”, zegt initiatiefnemer Kanape. Hij wijst erop dat een kieswet dynamisch moet blijven, rekening houdend met elke kiezer van dit land. “Laat dit een moment zijn van veel leren en veel accepteren van elkaar”.

Voor de parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc LL.B is het een voorrecht om dit moment te bereiken. “We hebben samen getoond, dat wanneer er vraagstukken waren, we het altijd hebben opgelost. In de jaren 1975, 1982 en 1986 hebben we elkaar altijd kunnen vinden”.

<< Terug naar berichten