• Home
  • Nieuws
  • Dag twee Academische Week: Implementatie NRA noodzakelijk en openbare behandeling van Rekenkamerverslagen gewenst

Dag twee Academische Week: Implementatie NRA noodzakelijk en openbare behandeling van Rekenkamerverslagen gewenst

Dag twee Academische Week: Implementatie NRA noodzakelijk en openbare behandeling van Rekenkamerverslagen gewenst

Op de tweede dag van de Academische Week, donderdag 9 mei 2024 zijn de inleiders ingegaan op de Nationaal Risico Analyse-wetten (NRA-wetten) en de Rekenkamerverslagen. Het eerste onderwerp is gekozen omdat Suriname zich gecommitteerd heeft door wetgeving, beleid en procedures om noodzakelijke maatregelen te treffen ter mitigatie of preventie van risico’s in verband met ‘money laundering’, terrorisme financiering, proliferatie en corruptie.

NRA

Om een betere beoordeling van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) te krijgen moet Suriname wetgeving en cijfermatige data aantonen dat zij in staat is om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie te bestrijden.

De Nationale Anti Money Laundering Commissie (Namlac) heeft van de CFATF veertig aanbevelingen gehad om te realiseren. Om te voldoen aan de internationale standaarden, zal Suriname de ontbrekende wetgevingsproducten gereed moeten maken en voldoende data moeten aanleveren, ten einde te laten zien dat de instituten, belast met rechtshandhaving en toezicht, goed werk verzetten. Ook zal Suriname gekwalificeerd moeten zijn en over alle randvoorwaarden beschikken om witwaspraktijken, terrorismefinanciering en de financiering van proliferatie effectief aan te pakken.

Op dag twee, donderdag 9 2024 mei hebben de volgende inleiders het woord gevoerd:

  • Manisha Jhapsie/ Shakuntala Gangadin-Algoe (Namlac/FIU)

Onderwerp: De relevante wetten van belang voor de 4de ronde van de CFATF gemeenschappelijke evluatie

  • Roy Baidjnath Panday (PIU/AML)

Onderwerp: De noodzaak van een NRA en de implementatie van aanbevelingen om blacklisting te voorkomen

  • Carlos Wong Loi Sing (Anti-corruptie commissie)

Onderwerp: Corruptie en integriteit

Rekenkamerverslagen

De toezicht op de bestedingen van staatsfinanciën wordt uitgeoefend door de Rekenkamer van Suriname, en behelst zowel het toezicht op de rechtmatigheid en op de doelmatigheid van de bestedingen en het beheer van de staatsfinanciën. In overeenstemming met artikel 151 van de Grondwet en artikel 35 van de Wet op de Rekenkamer van Surinamer, biedt de Rekenkamer het Rekenkamerverslag aan de voorzitter van De Nationale Assemblée. Conform artikel 70 van de Grondwet dienen zowel De Nationale Assemblée als de regering passende acties te ondernemen met betrekking tot de bevindingen gepresenteerd in de Rekenkamerverslagen. Van deze acties worden verwacht dat zij in lijn zijn met de wettelijke verplichtingen en bevoegdheden van bieden organen, met het uiteindelijke doel om adequaat en effectief beleid te formuleren en uit te voeren.

In een eerder interview met de afdeling Communicatie en Informatie zei parlementsvoorzitter, Marinus Bee MSc. LL.B dat het Rekenkamerverslag, nadat die is gedeeld met de leden, niet echt wordt besproken. Daarom is de Rekenkamer uitgenodigd om het verslag te presenteren aan de volksvertegenwoordigers. “Waar we naar toe willen gaan is om de verslagen in de toekomst in het openbaar te behandelen zodat de regering gelijk verantwoording kan afleggen ten overstaan van de samenleving”, geeft voorzitter Bee aan.

In het tweede dag deel hebben de volgende inleiders het woord gevoerd:

  • Voorzitter vaste parlementaire commissie Financiën en Planning en voorzitter commissie Staatsuitgaven: Asiskumar Gajadien

Onderwerp: Democratie, transparantie en verantwoording

  • Managing director Clad: Jerrol Santoe

Onderwerp: De rol van de Clad als internal auditor

  • De rekenkamer: Shaan Bhoendie, Natasha Vredeberg en Nelson Chen Poun Joe

Onderwerp: De rol van de Rekenkamer voor de Surinaamse Samenleving

  • Het ministerie van Financiën en Planning: Rene Abrahams

“Gebrek aan capaciteit en uitholling van instituten”, zo werd de tweede dag samen gevat door moderator Sharda Ganga. Zij heeft dit namens Stichting Projekta, kosteloos gedaan. Aan het eind van de dag is aanbevolen dat De Nationale Assemblée op een duurzame kan kijken wat gedaan in haar functie als wetgevende orgaan. “Ook als er instituten of commissies in het leven worden geroepen, moeten ze de middelen, de mensen en de onafhankelijkheid krijgen om hun werk te doen”, luidt een aanbeveling.

<< Terug naar berichten