• Home
  • Nieuws
  • Coronie vraagt DNA aandacht voor verhoogde watertarieven

Coronie vraagt DNA aandacht voor verhoogde watertarieven

Coronie vraagt DNA aandacht voor verhoogde watertarieven

Enkele bewoners uit Coronie hebben op woensdag 10 januari 2024 in een petitie aandacht gevraagd voor de hoge watertarieven waarmee zij geconfronteerd zijn geraakt. Van de petitie die gericht is naar president en de vicepresident is er een kopie gestuurd naar De Nationale Assemblée.

De petitionarissen geven aan dat de waterverbruikstarieven oplopen in de SRD 4000, en zelfs hoger. Dit zou volgens de bewoners komen nadat er watermeters zijn geplaatst bij een deel van verbruikers.

Het stuit de Coronianen tegen de borst dat niet bij alle verbruikers waar er watermeters zijn geplaatst, het verbruik is opgenomen. Door de onduidelijke situatie er een zogenaamde achterstand betaling is ontstaan, waardoor verbruikers buiten hun schuld om geconfronteerd zijn geworden met de hoge rekeningen die ze niet in één keer kunnen betalen.

“Het is voor de bewoners beslist geen prettige jaarsluiting, aangezien zijn genoodzaakt zijn om de toegekende koopkrachtversterking aan te wenden voor alleen nutsvoorzieningen. Om maar niet te praten over de verhoogde kosten van levensonderhoud”, luidt een passage uit de brief.

De petitie, ondersteund met een lijst met handtekeningen van tientallen bewoners van Coronie, is overhandigd door mevr. Melinda Lagenhorst en is in ontvangst genomen door de griffier van De Nationale Assemblée mevr. Ruth de Windt. Na de overhandiging heeft de griffier de petitionarissen aangegeven het stuk verder te geleiden naar de voorzitter van het parlement, Marinus Bee MSc LL.B voor verdere afhandeling.

De volledige petitie kunt u hier lezen.

<< Terug naar berichten