• Home
  • Nieuws
  • COL bespreekt opnieuw problemen met DNA-voorzitter

COL bespreekt opnieuw problemen met DNA-voorzitter

COL bespreekt opnieuw problemen met DNA-voorzitter

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), Marinus Bee, Msc, LLB, heeft de groep stakende onderwijzers van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) op maandag 08 mei 2023 ontvangen en een gesprek gevoerd over de kwestie: problemen opstart onderwijs in het binnenland.


Met de COL is een compromis bereikt over:
-    De kwestie van de start van de onderwijzers die naar het binnenland moeten afreizen. Met deze groep is overeenstemming bereikt, dat zij vertrekken en ervoor zorgdragen dat zij alvast voor een maand voldoende voedingsmiddelen en andere noodzakelijke benodigdheden inkopen. In het verlengde hiervan zal het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) verder voor het logistieke moeten zorgen, dat deze groep voorzien blijft van hun dagelijkse voedingsmiddelen.
-    De gesprekken met de Algemene Bond Overheidspersoneel worden verder voortgezet. In het verlengde hiervan zal ook gewerkt worden aan een geactualiseerd pakket. Een groep van deskundigen zal vanuit de DNA de meetings bijwonen voor de verslaglegging voor het parlement.


De oplossingsmodellen die gepresenteerd zijn, omvatten het volgende:
1.    De inzichten van de clusterministeries worden aangehoord.
2.    Overeenstemming betreffende de voeding
3.    De bevoorrading zal gedaan worden voor 1 maand
4.    Vluchten zullen om de 6 weken beschikbaar gesteld worden voor aanschaf van foerage
5.    In de tweede week van juni moeten alle afspraken zijn nagekomen
6.    Aanpassing van toelages
7.    Aan het ministerie van MinOWC zal gevraagd worden te kijken naar het mutatiebeleid
8.    De vaste commissie Onderwijs in DNA zal op korte termijn met de COL in conclaaf gaan
9.    De kwestie rond de kleine aggregaat zal bekeken worden
10.  De DNA zal bij gesprekken vertegenwoordigd worden door een observeer team

De DNA- voorzitter heeft daarom de actievoerende onderwijzers gevraagd de acties onmiddellijk op te schorten en te kiezen voor het pad van dialoog in plaats van rechtsgang.

<< Terug naar berichten