• Home
  • Nieuws
  • Buiten parlementaire politieke partijen willen gehoord worden kiesregeling

Buiten parlementaire politieke partijen willen gehoord worden kiesregeling

Buiten parlementaire politieke partijen willen gehoord worden kiesregeling

Vijf buitenparlementaire politieke organisaties en een burger hebben de aandacht gevraagd van het parlement in het kader van de noodzakelijke wijziging van de kiesregeling. De brief is overhandigd aan parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc LL.B in aanwezigheid van de pers op dinsdag 4 juli 2023.

“Uw college heeft ervoor gekozen een commissie van deskundigen te belasten met het presenteren van modellen evenals het organiseren van een zogenaamde studieweek. Opvallend echter is dat de buiten parlementaire organisaties, waaronder ondergetekenden, evenals grote delen van de samenleving in deze niet zijn gehoord. Dit, terwijl de betreffende wijziging de totale samenleving raakt”, luidt een passage uit de brief.

De ondergetekenden zijn van mening dat indien er daadwerkelijk gestreefd wordt een kiesregeling aan de samenleving aan te bieden die voldoet aan de aspiraties van de grote samenleving is het echter wel geboden om een zo breed mogelijke participatie in de voorbereidende discussie te betrekken.

De brief is ondertekend door:

• DA 91 - Angelic del Castilho

• DOE - Steven Alfaisi

• SDU - Celsius Waterberg

• A20 - Steven Reyme en

• Radjen Kisoensingh (burger)

Vicevoorzitter drs. Dew Sharman verzekerd dat de verkiezingen gegarandeerd zijn op 25 mei 2025. Welk stelsel het wordt is nog niet besloten. Wel zijn er uit consultaties, drie modellen die het meest draagvlak hebben. Het eerste model is één van een landelijk evenredigheid. Het tweede model is dat elk district 1 zetel haalt bij de verkiezingen en de resterende zetels worden verdeeld middels een landelijke evenredigheid. En het laatste model is het huidig stelsel behouden met de herverdeling van de zetels.

Parlementsvoorzitter Bee zegt dat er in het parlement ook een commissie bestaande uit de fractieleiders en de leiders van het parlement die zich buigen over deze kwestie. Voorzitter Bee legt uit dat er concepten oftewel voorstellen zijn, echter kunnen die alleen op agenda van het parlement als die zijn ingediend door de regering of leden van het parlement. Tijdens de Academische Week georganiseerd door het parlement hebben deskundigen ook de ruimte gehad om over concept modellen te discussiëren.

Klik hier voor de petitie

<< Terug naar berichten