Bouw vergadercomplex DNA officieel gestart

Bouw vergadercomplex DNA officieel gestart

Met toespraken en de onthulling van het naambord is donderdag 12 oktober 2023 officieel het startsein gegeven voor de bouw van het vergadercomplex van De Nationale Assemblée. Dit wordt gebouwd op de hoek van de Gr. Combeweg en de Henk Aaronstraat, waar nu het nieuwgebouw staat en thans de administratieve diensten van het parlement zijn gehuisvest.

“Ik ben geen fan van eerste steenlegging of onthulling van een bord, want soms blijft het daarbij. We willen daadwerkelijk afronding van het project. Ik kijk naar alle actoren in het geheel en ik roep op om verder goed met elkaar samen te werken”, zegt de parlementsvoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B tijdens zijn toespraak.

De parlementsvoorzitter zegt de kritieken omtrent de bouw te hebben gehoord. “Dit is niet de start die we wilde hebben”, zegt hij over de commotie. Toen het besluit was genomen om een vergadercomplex op te zetten, beschikte het parlement niet over die deskundigheid. Hij roept daarom de minister van Openbare Werken op om met partijen te praten.

Mahinderkoemar Jogi, voorzitter van de bouwcommissie zegt dat reeds in 1996, na de brand op 1 augustus de wens was uitgesproken om het parlementsgebouw opnieuw neer te zetten. In de periode 2010-2020 zijn er wederom besluiten genomen in het parlement dat de vergaderzaal opnieuw gebouwd moet worden. Echter is er bij de uitvoering alleen een kantoorruimte opgezet voor de griffie.

“Het parlement is het hoogste college van staat, dan gaan we ervan uit dat ook in de praktijk we respect en ondersteuning krijgen met name van de uitvoerende macht om de begroting gefinancierd te krijgen om ook dit compleet gereed te hebben, om op zijn minst één jaarrede en een begroting hier te houden”, spreekt lid Jogi de wens uit.

Dino Oedit, substituut griffier bij het parlement zegt dat bij de ingebruikname van het nieuwgebouw op 20 januari 2023, diverse sprekers bij de openingsceremonie de behoefte aan de vergaderzaal hebben aangehaald. Vervolgens zijn alle inspanningen hiertoe gepleegd.

<< Terug naar berichten