Boodschap Chinese Immigratie

Boodscahp Chinese Immigratie

Namens het Surinaamse parlement spreek ik als voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) een bijzonder woord van waardering uit, ter gelegenheid van het moment, dat de eerste Chinezen 170 jaar geleden voet aan wal zetten in ons land. De buitengewone bijdrage die de Chinese gemeenschap levert aan de economische ontwikkeling van onze natie is ongekend en daarom niet weg te cijferen in de multiculturele smeltkroes, die ons zo uniek maakt.

Vanaf de Chinezen besloten om 170 jaar geleden hun horizon te verbreden richting Suriname, vormden zij een integraal onderdeel van onze samenleving. Niet alleen de economie van Suriname, maar ook de culturele verscheidenheid en het sociale weefsel van ons land hebben door de komst van deze handelsgerichte burgers een opwaartse lijn gekend.

De veerkracht en toewijding in ondernemerschap van de Chinese gemeenschap zouden als model kunnen dienen voor iedereen, die een handelsgeest bezit. Hoewel de culturele erfenis veelal behouden is, kunnen we toch stellen, dat de Chinezen zich dusdanig hebben aangepast, om de Surinaamse samenleving steeds van dienst te kunnen zijn.

Als DNA-voorzitter wil ik mijn waardering uitspreken voor de harmonische wijze, waarop de Chinese gemeenschap bruggen heeft helpen slaan in onze diverse samenleving. Onze bilaterale betrekking zijn van onschatbare waarde gebleken in de vele projecten, die mede dankzij de steun van de Chinese regering als fait accompli staan opgetekend. Ook de vele beschikbaar gestelde studiemogelijkheden, alsook de bijdrage op het gebied van kennis overdracht mogen als een geweldige aanwinst worden beschouwd.

Als eerste onder de gelijken kan ik u verzekeren, dat het geacht college waar ik leiding aan geef, zich zal blijven inzetten voor gelijkheid, non-discriminatie en het beschermen van de rechten van al haar burgers, want de hedendaagse uitdagingen zijn ons allen bekend. Deze gelegenheid moeten we aangrijpen om de vriendschappen tussen alle gemeenschappen in ons land te versterken, zodat ook de toekomstige generaties in staat zijn hun dromen te verwezenlijken, ongeacht hoe wij hier ook samenkwamen.

Samen moeten we in staat zijn te werken aan een welvarender Suriname, waarin culturele diversiteit hand in hand gaat met respect voor elkaar, zodat ook de toekomstige banden in vrede mogen gedijen, bikasi Wans’ Ope Tata Komopo, Wi Ala Mala Mu Seti Kondre Bun!

De voorzitter van De Nationale Assemblée,

Marinus Bee

<< Terug naar berichten