• Home
  • Nieuws
  • Beperking slachting vrouwelijke runderen is nu bij wet vastgesteld

Beperking slachting vrouwelijke runderen is nu bij wet vastgesteld

Beperking slachting vrouwelijke runderen is nu bij wet vastgesteld

De ontwerpwet houdende vaststelling van regels inzake de beperking op het slachten van het vrouwelijk geslacht (Wet Beperking Slacht Vrouwelijke Runderen) is op donderdag 1 juni 2023 met algemene 41 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblée (DNA).

Het is nodig regels vast te stellen betreffende het slachten van runderen van het vrouwelijke geslacht, dat in verband met de hoge incidentie van het slachten van drachtige runderen en ter bescherming van de rundveestapel.

Assembléevoorzitter Marinus Bee MSc. LL.B heeft het parlement en regering gefeliciteerd. Verder is de commissie van rapporteurs, deskundigen van het parlement en het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) bedankt voor hun goede samenwerking en constructieve bijdrage om te komen tot dit wetsontwerp.

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de volgende leden:

  • Radjendrekoemar Debie (voorzitter)
  • Remi Tarnadi
  • Evert Karto
  • Jennifer Vreedzaam
  • Harriët Ramdien
  • Annie Sadi
  • Soerjani Mingoen-Karijomenawi

Dit wetsontwerp is op 12 april 2022 ingediend door de regering.

 

<< Terug naar berichten