Begrotingsbehandeling 2024 aangevangen

Begrotingsbehandeling 2024 aangevangen

De Nationale Assemblée (DNA) heeft een aanvang gemaakt met de begrotingsbehandeling op donderdag 11 januari 2024. Het gaat om de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van de ontwerp- Staatsbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2024 (Wet Staatsbegroting 2024).


De ontwerpbegrotingen van alle zeventien ministeries zullen tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde komen. In de Staatsbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de overheid over dit jaar. De verschillende vaste commissies hebben voorafgaand aan de begrotingsbehandeling, de planning en begrotingen van de verschillende ministeries in kaart gebracht en besproken.


In de eerste ronde zijn de leden van de commissie van rapporteurs aan het woord gekomen te weten: drs. Asiskumar Gajadien (voorzitter), drs. Rabindre Parmessar, Obed Kanape, drs. Ronnie Asabina, Kishan Ramsukul, Jennifer Vreedzaam en mr. Cheryl Dijksteel MPH Ms Bioethics.


De vergadering wordt op vrijdag 12 januari 2024 om 11 uur voortgezet, dan komen de leden buiten de commissie aan het woord.

<< Terug naar berichten