Bankwetten goedgekeurd door parlement

Bankwetten goedgekeurd door parlement

Onder leiding van de waarnemend voorzitter, drs. Dew Sharman, zijn de bankwetten goedgekeurd tijdens de openbare vergadering van dinsdag 5 december 2023.
De wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2023 en de wet Herstel en Afwikkeling Kredietinstellingen zijn afzonderlijk in stemming gebracht en met 35 algemene stemmen aangenomen door De Nationale Assemblée. De waarnemend voorzitter Sharman heeft het parlement gefeliciteerd en zegt dat deze belangrijke wetten bijdragen aan het vertrouwen, de integriteit en de betrouwbaarheid van het financieel systeem.


Deze wetten hebben tot doel om vlot en effectief in te grijpen bij ongewenste risico’s bij één of meerdere financiële instellingen en/of voor de financiële sector als geheel. Ook dient deze wet niet alleen te voorzien in additionele toezichtmaatregelen, zoals de vroegtijdige interventie maatregelen, maar ook in preventieve maatregelen, die erop gericht zijn de kans op het falen van banken te verminderen (het opstellen van herstel en resolutieplannen), en resolutiemaatregelen, waarmee beoogd wordt de impact van het falen van een kredietinstelling te verminderen.
De commissie van rapporteurs heeft bestaan uit de leden: drs. Asiskumar Gajadien (voorzitter), drs. Rabindre Parmessar, Josafat Kanape, drs. Ronny Asabina, Chuanrui Wang LL.B, Jennifer Vreedzaam en Kishan Ramsukul.

<< Terug naar berichten