Arbeidswetgeving aangenomen in DNA

Arbeidswetgeving aangenomen in DNA

De ontwerpwetten houdende nadere wijzigingen van de Arbeidsgeschillenwet 1946, Arbeidswet 1963 zijn met algemene 38 stemmen goedgekeurd door het parlement. Terwijl de Ongevallenregeling, Vacantiewet 1975 en Veiligheidswet 1947 met algemene 39 stemmen zijn aangenomen. Dit heeft op dinsdag 1 augustus 2023 plaatsgevonden. In het kader van versterking en bevordering van de handhaving van de Arbeidswetgeving is het noodzakelijk geweest de wijzigingen door te voeren.


Assembléevoorzitter, Marinus Bee Msc. LL.B, heeft een ieder bedankt die heeft gewerkt aan de doorvoering van de wijzigingen. De andere agendapunten van deze vergadering zijn verdaagd naar donderdag 3 augustus 2023. De commissie van rapporteurs die gewerkt heeft aan de wijzigingen van de eerdergenoemde wetsontwerpen zijn: Harriët Ramdien (voorzitter), drs. Soewarto Moestadja, Ronny Koedemoesoe, mr. Patrick Kensenhuis, Henk Aviankoi, Joan Wielzen en Radjendrekoemar Debie MSc.

<< Terug naar berichten