• Home
  • Nieuws
  • Academische Week belicht Verandering en Vooruitgang

Academische Week belicht Verandering en Vooruitgang

Academische Week belicht Verandering en Vooruitgang

Met als thema ‘Time for change and progress’, is de Academische Week (AW) voor het derde opeenvolgende jaar op woensdag 10 mei 2024, van start gegaan in de vergaderzaal van het parlement. Marinus Bee, MSc. LL.B, voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), heeft de opening verricht.

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek, de Nationaal Risico Analyse-wetten (NRA-wetten) en de rekenkamerverslagen, zullen gedurende deze 3 dagen bediscussieerd worden. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende sprekers aan het woord gekomen, elk met hun eigen expertise op het gebied van juridische hervormingen.

1. Jan de Boer; Voordeel van het Nieuw Burgerlijk Wetboek

2. Shardapersad Gangaram-Panday; Boek 2 Rechtspersonen en recht Burgerlijke Rechtsvordering

3. Monique Veira; Pijnpunten in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek

4. Anneke Chin A Lin; 155 jaar SBW, tijd voor verandering

5. Lodewijk Valk; De wetsontwerpen Nieuw BW als product van Nederland-Caribisch-Surinaamse rechtsfamilies.

6. Sardha Sitaram, heeft gesproken namens de Surinaamse Orde van Advocaten

Tot slot is de totstandkoming van de wetsontwerpen voor het Nieuw Burgerlijk Wetboek besproken als een uniek proces waarbij Nederlandse, Caribische en Surinaamse rechtsfamilies samenwerkten. Deze samenwerking symboliseert een integratie van verschillende juridische tradities en culturele perspectieven in het nieuwe wetboek.

‘Het Nieuw Burgerlijk Wetboek staat op agenda omdat Suriname ver achter loopt op dat punt. De Surinaamse wetgeving is veelal gestoeld op de Nederlandse wetgeving die vanaf 1975 wordt gewijzigd naar de Surinaamse situatie’, geeft parlementsvoorzitter Bee aan. Het is wenselijk dat de parlementariërs, met de inzichten verkregen uit de AW een uitgangspunt zullen hebben om deze wet aan te kunnen nemen.

<< Terug naar berichten