8 mei boodschap

8 mei boodschap

157 jaar geleden werd een aanvang gemaakt met wat we nu kennen als De Nationale Assemblée (DNA), wat op zich een zeer memorabel gegeven is. Echter, als Voorzitter van Ons Geacht College moet ik eerlijk bekennen, dat het huilen mij vandaag de dag nader staat dan het lachen, ondanks mijn positief karakter.

Hoewel wij tal van hoogtepunten hebben kunnen optekenen, lijkt het er steeds vaker op, alsof de waardering voor DNA bij menig burger lijkt te verwateren. De stem van het volk staat bij ons centraal en samen proberen we zo evenwichtig mogelijk zaken te bejegenen, zodat onze natie daar de vruchten van kan plukken.

De ontwerpwetten, die dit jaar nog onder de hamer moeten komen, zullen voor ons land een totale ommekeer teweegbrengen, waar reikhalzend naar wordt uitgekeken, omdat we steeds de wil van het volk vooropstellen.

Namens het voltallige Parlement spreek ik de hoop uit, dat de gemeenschap beseft, hoe belangrijk deze pijler is, om de democratie van ons land te helpen waarborgen alsook het volk een stem te geven in de besluitvorming van onze natie.

Als DNA-voorzitter gaat het mij enorm aan het hart, dat mijn Surinaamse broeders en zusters gebukt gaan onder impopulaire maatregelen als gevolg van de mondiale crisis, waar wij als natie mee geconfronteerd worden.

Het volk vertegenwoordigend orgaan, waar ik leiding aan geef, wil u op deze 157ste verjaardag van DNA eraan herinneren, dat de roep van het volk altijd een klankbord vindt, die uiteindelijk erin resulteert dat veranderingen in zwang worden gezet.

Nu het DNA-gebouw als uit de as herrezen weer deel uitmaakt van de historische binnenstad van Paramaribo, ben ik als voorzitter van het Parlement ervan overtuigd, dat dromen geenszins bedrog hoeven te zijn.

We staan als natie voor immense uitdagingen, maar wij alleen samen uit kunnen geraken.

Namens mijn collega-parlementariërs feliciteer ik allen die Suriname een warm hart toedragen met 157 jaar volksvertegenwoordiging in onze Republiek.

 

Proficiat!

Marinus Bee

<< Terug naar berichten