• Home
  • Nieuws
  • 158 jaar Volksvertegenwoordiging in Suriname 'opgeven is nimmer de oplossing'

158 jaar Volksvertegenwoordiging in Suriname 'opgeven is nimmer de oplossing'

158 jaar Volksvertegenwoordiging in Suriname 'opgeven is nimmer de oplossing'

Als eerste onder de gelijken is het mij een waar genoegen om samen met u 158 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname te markeren als een bijzondere mijlpaal in onze geschiedenis, alsook de veelzijdigheid van onze democratische instellingen te vieren. Behalve naamsveranderingen heeft ons volks vertegenwoordigend orgaan vanaf 1866 een aantal ingrijpende veranderingen gekend, om uiteindelijk te geraken tot de huidige constellatie, die als De Nationale Assemblée staat opgetekend.

Het waarborgen van de rechten van onze burgers en het bevorderen van het algemeen welzijn van onze natie hebben ons in de voorbij periode geleid in het streven naar een betere toekomst voor elke Srananman. De verantwoordelijkheid om de stem van iedere burger te vertegenwoordigen, alsook wet- en regelgeving te ontwikkelen, die ons in staat stellen, om toezicht te houden op de uitvoerende macht, zijn aspecten, die een fundamentele plicht vormen voor allen zitting hebben in het college, waar ik leiding aan geef.

Onze geschiedenis is er één, die grote uitdagingen heeft gekend, evenals successen, die ons hebben geleerd, dat opgeven nimmer de oplossing is in een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie. Als parlementsvoorzitter wil ik mijn oprechte dankbaarheid uitspreken aan allen die hebben bijgedragen, om de evolutie van onze democratie de afgelopen 158 jaar in goede banen te leiden. Namens DNA feliciteer ik elke Srananman met 158 jaar volksvertegenwoordiging.

Marinus Bee

<< Terug naar berichten