back menu

OPENBARE VERGADERING O.15

05-03-2024 | 15:00

(Voortzetting agenda van donderdag 10 augustus 2023)

 

05. Behandeling van de ontwerpwet houdende regels met betrekking tot de instelling van de verkeersautoriteit (Wet Instelling Verkeersautoriteit).

(Initiatiefvoorstel dd. 21/06/2022 door de leden: E. Sampie, I. Plein en R. Aloema)

C.v.R. de leden: J. Kanape (Vz), S. Tsang, H. Ramdien, I. Edwards, R. Mangre, E. Jones en E. Karto.

 

06. Rondvraag

 

07. Sluiting