back menu

Commissievergadering CvR wijz enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst behorende bij de Wet Tarief van Invoerrechten 1996

17-01-2018 | 09:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee van de Tarieflijst behorende bij de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 met enkele actoren.

 

Datum: woensdag 17 januari 2018

Tijd: 09.00 - 10.00 uur     platform Levensmiddelen Importeurs

       10.30 - 113.0 uur     Stichting Pluimvee-kwekers Sector Suriname

       12.00 - 13.00 uur     Associatie Pluimvee Sector Suriname

Onderwerp: zienswijze van de actoren m.b.t. de wetswijziging

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Mw. J. Vreedzaam (Vz)

2. Mw. D. Vorswijk BSc

3. Hr. H. Sandjon

4. Hr. M. Jogi

5. Hr. R. Ramsahai

6. Mw. I. Karta-Bink

7. Hr. R. Zeeman

 

Vaste toehoorder:

1. Hr. ir. S. Tsang

2. Mw. S. Samidin

3. Hr. J. Kalloe