back menu

Commissievergadering CvR ontwerpwet ratificatie "Verdrag Minamata Convention on Mercury"

05-02-2018 | 10:00

Een bespreking met de leden van de Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet houdende ratificatie van het "Verdrag Minimata Convention on Mercury". Voor deze bespreking zijn tevens uitgenodigd de Milieu Unit van het Kabinet van de President o.l.v. de heer W. Lackin.

 

Datum: maandag 05 februari 2016

Tijd: 10.00 uur

Plaats: DNA

 

Commissieleden:

1. Hr. drs. A. Misiekaba (Vz)

2. Hr. M. Bee, B.A.

3. Mw. G. Watamaleo

4. Mw. drs. P. Etnel MPA

5. Hr. R. Hopkinson

6. Hr. dr. R. Nurmohamed

7. Mw. S. Afonsoewa