back menu

OPENBARE VERGADERING O.03

25-01-2018 | 12:30

01. Opening

02. Mededelingen

*03. Behandeling van de ontwerpwet houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door naturalisatie aan Zheng, Qinglin en 91 anderen.

C.v.R. de leden: G. Watamaleo (Vz), K. Mathoera, R. Ilahibaks, I. Karta-Bink, R. Hopkinson, D. Jaggernath en A. Nading.

04. Sluiting