back menu

OPENBARE VERGADERING O.13

29-02-2024 | 12:00

01. Opening

02. Mededelingen

03. Ingekomen stukken

04. Behandeling van de ontwerpwet ter wijziging van de Wet Minimumloon (S.B. 2019 no. 101). C.V.R de leden: M. Mohab-Ali, S. Moestadja, R. Koedemoesoe, P. Kensenhuis, H. Aviankoi, A. Sadi en R. Debie

05. Rondvraag

06. Sluiting