back menu

OPENBARE VERGADERING O.09

24-01-2020 | 12:30

(Voortzetting agenda van donderdag 23 januari 2020)

 

04. Behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85)

C.v.R. de leden: R. Cotino (Vz), K. Mathoera, A. Nading, R. Brunswijk, K. Gangaram-Panday, C. Breeveld en G. Snip.

 

05. Rondvraag

 

06. Sluiting