Wijz. Rijwet 1971 (wet van 11 maart 2022)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 11 februari 2021

Datum van goedkeuring: 15 februari 2022 met 42 algemene stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: E. Sampie (Vz.), S. Tsang, C. Dijksteel, T. Lösche, Ch. Wang, P. Kensenhuis en R. Mangre

Doel van de wet: Voorkomen van verkeerscriminaliteit (het opzettelijk overtreden van verkeersregels). Voorts is, in het kader van de aanpak van de verkeersonveiligheid door aanpak van de belangrijkste veroorzakers van de onveiligheid en bescherming van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement