Wet wijz. Wetboek van Strafrecht (18 februari 2020)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 21 januari 2019

Datum van goedkeuring: 28 januari 2020, met algemene 32 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: R. Cotino (Vz), K. Mathoera, A. Nading, R. Brunswijk, K. Gangaram-Panday, C. Breeveld, G. Snip.

Doel van de wet: Nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85) m.n. het strafbaarstellen van grooming. Grooming als omschreven in artikel 292a van het Wetboek van Strafrecht is de gedraging, waarbij de dader door onder andere chat- en e-mailcontact het vertrouwen van het kind wint, het kind verleidt tot het delen van intimiteiten en op die wijze het kind in de digitale wereld vatbaar maakt voor seksueel misbruik in de fysieke wereld. Bij grooming is er nog geen sprake van het plegen van daadwerkelijk seksueel misbruik, maar waarvan wel misbruik wordt gemaakt, is de open communicatiemogelijkheid op intemet om kinderen te benaderen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag