Wet wijz. Wetboek van Militair Strafrecht (G.B. 1975 no. 173)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 14 juni 2021

Datum van goedkeuring: 12 augustus 2021, met algemene 37 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: S. Dijksteel (Vz), M. Bouva, E. Karto, P. Kensenhuis, R. Koedemoesoe, S. Moestadja en S. Moertabat

Doel van de wet: Deze wet heeft als doel teneinde de doodstraf uit het Wetboek van Militair Strafrecht te schrappen en toe te treden tot 2 ͤ  Facultatief  Protocol van het BUPO-verdrag.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag