Wet wijz. Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand (S.B. 2020 no. 151)


<< Terug naar overzicht

Datum van goedkeuring: 6 februari 2021, met algemene 44 stemmen

Commissieleden: C. Dijksteel (Vz), …………………, D. Vorswijk, ………………….,
P. Etnel, …………………….. en M. Mohab - Ali
(Initiatiefvoorstel ingediend dd. 29 januari 2021 door de leden A. Gajadien, M. Huur en C. Wang)

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Bekrachtiging en afkondiging: link Bekrachtiging en afkondiging