Wet wijz. Wet op de Staatsschuld (2019)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van .....houdende tijdelijke voorzieningen voor de financiering van de Staatsbegroting en nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no 10).

Commissieleden: O. Wangsabesari (Vz), R. Nurmohamed, J. Vreedzaam, R. Brunswijk, R. Cotino, S. Somohardjo, D. Sumter, G. Rusland, Zeeman

Datum van indiening: 18 oktober 2019

Datum van aanname: 1 november 2019, met 26 stemmen voor en 11 tegen

Eindverslag: link eindverslag

Nota van wijziging: link Nota van wijziging