Wet wijz. Wet op de Staatsschuld (2017)


<< Terug naar overzicht

Commissie van Rapporteurs: A. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, W. Waidoe, W. Asadang

Datum van indiening: 18 november 2016

Datum van goedkeuring: 27 januari 2017 met 27 stemmen voor en  6 tegen

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link amendement