Wet wijz. Wet Omzetbelasting (13 januari 2020)


<< Terug naar overzicht

Datum: 21 augustus 2019

Datum van goedkeuring: 20 december 2019, met algemene 30 stemmen

Commissie van rapporteurs: M. Abdoel (Vz), A. Gajadien, J. Vreedzaam, G. Rusland, R. Cotino, S. Somohardjo, W. Asadang.

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader van belastingplichtigen thans de mogelijkheid te bieden hun belastingaangiften elektronisch te doen. Het is daarom noodzakelijk om de wet voor wat betreft de bepalingen met betrekking tot aangiften aan te passen. Met de introductie van de elektronische aangiften wordt invulling gegeven aan de behoefte van de belastingplichtigen om de aangiften te vereenvoudigen en tegelijkertijd deze naar de internationale standaarden te verheffen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag