Wet wijz. Wet Bieraccijns (2021)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 13 augustus 2021

Datum van goedkeuring: 18 november 2021, met algemene 41 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape

Doel van de wet: In de Wet Bieraccijns werd de kleine brouwerijregeling geïntroduceerd. Deze regeling had als doel het voorbestaan van kleine brouwerijen te beschermen. Thans is gebleken dat deze regeling soms heel belemmerend kan werken voor uitbreiding en groei van deze bedrijven. De Regering van de Republiek Suriname heeft ervoor gekozen in deze herstelfase van de Surinaamse economie de regeling omtrent Wet Bieraccijns te wijzigen. De wijziging moet ook gezien worden ter stimulering van investeringen in de productiesector.

Eindverslag: link eindverslag