Wet wijz. Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 8 december 2022

Datum van goedkeuring: 29 december 2022, met 27 stemmen voor en 12 tegen

Soort wet: Initiatief wet

Commissie van rapporteurs: drs. A. Gajadien (vz), drs. R. Parmessar, C. Wang LL.B, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, drs. R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: Doel van deze wet is namelijk de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde 2022 (S.B. 2022 no. 121) nader te wijzigen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amendement: link