Wet wijz. Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW 2023 verbeterblad)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Wet Belasting over de Toegevoegde Waarde (S.B. 2022 no. 121, verbeterblad S.B. 2022 no. 143), zoals laatstelijk gewijzigd bij Wet van 30 december 2022 (S.B. 2022 no. 148).

Datum van indiening: 31 mei 2023

Datum van goedkeuring: 1 september 2023, 26 stemmen voor en 12 tegen.

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina en J. Kanape.

Toehoorders: S. Tsang, E. Jones, A. Sadi, P. Kensenhuis en R. Debie 

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft ten doel om belasting te heffen bij ondernemers die de BTW uiteindelijk in rekening brengen bij de particuliere consumenten. Hierbij is het streven om de belastingheffing zo breed mogelijk van toepassing te laten zijn bij transacties in het economisch verkeer. Anderzijds dient rekening te worden gehouden met sociale omstandigheden en tevens om de eenvoud in de heffing na te streven. Deze wetswijziging is gericht op een verbreding van de basis van de belastingheffing, omzetting van de nultarief prestaties naar vrijgestelde prestaties, zulks met inachtneming van sociaal- maatschappelijke uitgangspunten.

Eindverslag: link eindverslag