Wet wijz. op de Staatsschuld (2022)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET houdende nadere wijziging van de Wet op de Staatsschuld (S.B. 2002 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 185).

Datum van goedkeuring: 3 maart 2023, met 26 stemmen voor en 12 tegen

Datum van indiening: 18 januari 2023

Soort wet: Ontwerpwet  van de regering

Commissieleden: drs. A. Gajadien (Vz), drs. R. Parmessar, C. Wang LL.B, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, drs. R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: De ontwerpwet heeft tot doel het nader wijzigen van de Wet op de Staatschuld (S.B. 2022 no. 27, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 185).