Wet wijz. op de Jaarrekening (S.B. 2017 no. 84)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 30 december 2021

Datum van goedkeuring: 27 oktober 2022, met 26 stemmen vóór en 12 tegen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: Sham Binda (Vz), Jennifer Vreedzaam, Obed Kanape, ir. Stephen Tsang, Soerjani Mingoen, drs. Ronny Asabina

Vaste toehoorders: Reshma Mangre Msc., Cheryl Dijksteel MPH Ms Bioethics

Doel van de wet: Gelet op de noodzakelijkheid van de overgangsregeling vide artikel 24 van de Wet op de Jaarrekening voor de toepassing van de verslaggevingsstandaarden, te wijzigen.

Preadvies: link

Eindverslag: link