Wet wijz. Omzetbelasting 1997 (WET van 12 augustus 2021)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 21 juli 2021

Datum van goedkeuring: 3 augustus 2021, met 29 stemmen voor en 13 tegen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (vz), R. Parmessar, C. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina, J. Kanape

Doel van de wet: De regering van Suriname heeft in het kader van het Herstelplan een aantal noodzakelijke maatregelen aangekondigd om de inkomsten van de Staat Suriname op korte termijn en duurzaam te verhogen.

Eindverslag: link eindverslag

Mondelinge nota van wijz.: link nota van wijz.