Wet wijz. Milieu Raamwet (2024)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Wet van 2021, houdende wijziging van de Milieu Raamwet (S.B. 2020 no. 97)

Datum van indiening: 7 september 2022

Datum van goedkeuring: 4 april 2024 met algemene 27 stemmen

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), J. Vreedzaam, Soemar- Huur, S. Moestadja, R. Aloema, P. Kensenhuis, R. Debie

Soort wet: Ontwerpwet van de regering

Doel van de ontwerpwet: Het doel van deze wet is dat in het kader van de duurzame ontwikkeling van Suriname en overeenkomstig de aspiraties van het Surinaamse volk het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor het ontwikkelen van het nationaal milieubeleid en de uitvoering daarvan teneinde een evenwichtige balans te creëren tussen economische groei en milieubescherming.