Wet wijz. Kiesregeling


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van…………………………, houdende nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, geldende tekst S.B. 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55)

Datum van indiening: 21 augustus 2023

Datum van goedkeuring: 13 oktober 2023, met algemene 46 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Intiatiefnemers: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, O. Kanape, G. Rusland en R. Asabina.

Commissie van rapporteurs: D. Sharman (Vz), S. Tsang, E. Sampie, P. Kensenhuis, C. van Samson, P. Etnel, E. Karto, R. Kanape en M. Jogi

Doel van de wet: Deze ontwerpwet heeft tot doel het nader wijzigen van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, geldende tekst S.B. 1996 no. 15, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2019 no. 55).

Primair ter uitvoering van de beslissing van het Constitutioneel Hof van de Republiek Suriname d.d. 5 augustus 2022, zaaknr. CH-02, inzake toetsing ex artikel 144 Grondwet jo. Artikel 12 lid 1 Wet Constitutioneel Hof van de artikelen 9 jo. 24 van de Kiesregeling op strijdigheid met de Grondwet, alsmede het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten (IVBPR) en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM).

Eindverslag: link eindverslag

Preadvies: link preadvies

Amendement: link