Wet wijz. Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij 2023 no. 158)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: WET van.... houdende regels ter nadere wijziging van de Kiesregeling (S.B. 1987 no. 62, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2023 no. 158)

Datum van indiening: 9 april 2024

Datum van goedkeuring: 21 mei 2024, met algemene 35 stemmen 

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: Mahinderkoemar Jogi (Vz), Stephen Tsang, Obed Kanape, Ronny Asabina, Cheryl Dijksteel, Cedric van Samson en Ivanildo Plein.

Doel van de wet: De huidige wijzigingen omvatten onder andere regels over een betere integratie van de verkiezingsprocessen, het stembureaumateriaal, het toekennen van zetels, stemming en stemopneming, en verder invulling geven aan de taken van het Centraal Hoofdstembureau. Deze wijzigingen hebben tot doel dat de Kiesregeling richtig uitgevoerd kan worden, betere verkiezingen georganiseerd kunnen worden en dat burgers invulling kunnen geven aan hun kiesrecht.