Wet wijz. Inkomstenbelasting (20 januari 2021)


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: 

- houdende nadere wijziging van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181,geldende tekst S.B. 1985 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16)

- houdende nadere wijziging van de Wet Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 18)

Datum van indiening: 03 augustus 2020

Datum van goedkeuring: 15 januari 2021, met 31 stemmen voor en 10 tegen

Soort ontwerpwet: Ontwerpwetten van de regering

Commissie van rapporteurs: A. Gajadien (Vz), R. Parmessar, R. Wang, J. Vreedzaam, V. Ramsukul, R. Asabina, J. Kanape. Vaste toehoorder: N. Jhakry

Doel van de wet:

- het nader wijzigen van de Wet Inkomstenbelasting 1922 (G.B. 1921 no. 112, geldende tekst G.B. 1960 no. 84, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 18) en;

- het nader wijzigen van de Wet Loonbelasting (S.B. 1981 no. 181, geldende tekst S.B. 1985 no.10. zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2020 no. 16).

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag

Amandement nadere wijz. Inkomstenbelasting: link