Wet wijz. Id-kaartenwet 2018 (S.B. 2019 no.16)


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 31 mei 2022

Datum van goedkeuring: 2 augustus 2022, met algemene 45 stemmen

Soort ontwerpwet: initiatiefwet

Commissie van rapporteurs: H. Ramdien (vz), S. Moestadja, R. Koedemoesoe, A. Sadi, S. Mingoen, R. Kanape, C. van Samson

Doel van de wet: Het doel van deze wet is namelijk om de ID- kaartenwet  2018 (S.B. 2019 no. 16) te wijzigen.

Preadvies: link preadvies

Eindverslag: link eindverslag