Wet wijz. Financiële voorzieningen ministers en onderministers


<< Terug naar overzicht

Naam van de wet: Ontwerp-wet houdende nadere wijziging van de Wet financiële voorzieningen ministers en onderministers (S.B. 1988 no.58, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. no.78)

Commissieleden: R. Hopkinson (Vz), K. Mathoera, J. Wielzen, C. Breeveld, J. Warsodikromo, M. Budike, D. Sumter

Datum van goedkeuring: 24 oktober 2019, met algemene 29 stemmen

Soort ontwerpwet: ontwerpwet van de regering

Preadvies: link preadvies