Wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciëring


<< Terug naar overzicht

Datum van indiening: 28 januari 2022

Datum van goedkeuring: 17 november 2022, met algemene 28 stemmen

Commissie van rapporteurs: R. Mangre (Vz), S. Tsang, R. Debie, E. Jones, N. Jhakry,  R. Asabina, E. Sampie,

Vaste toehoorders: R. Aloema, P. Kensenhuis, M. Bouva, I. Edwards,R. Parmessar

Soort wet: ontwerp van de regering

Doel van de ontwerpwet: In het kader van het harmoniseren van de Surinaamse wetgeving aan de internationale eisen – het wenselijk is de regels gericht op het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme te verscherpen, te moderniseren en opnieuw vast te stellen.

Preadvies: link

Eindverslag: link

Nota van wijziging: link